Poštovani klijenti,

Naša osnovna ideja je  da malim i srednjim preduzećima, koja nemaju potrebe za stalno zaposlenim IT stručnjakom ponudimo outsourcing podršku kroz ugovor o održavanju IT sistema. To znači da imate samo jedan broj telefona koji treba da pozovete bez obzira na vrstu problema.

U cilju kompletiranja svoje ponude odnosno želje da udovoljimo svim potrebama naših korisnika, Byte Lite se bavi i prodajom i servisom  računara i prateće opreme.

Bez obzira da li Vam je potreban desktop računar, notebook, radna stanica ili server, telefonske centrale kao i aktivna ili pasivna oprema za Vašu mrežu Byte Lite može ponuditi adekvatno rešenje koje će zadovoljiti sve Vaše potrebe.

Copyright ByteLite © 2013. All Rights Reserved.